Witamy Watches2U

Używamy cookies, aby zapewnić, że damy Ci najlepszą jakość na naszej stronie internetowej. Kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej.

Włącz Menu
Włącz wyszukiwanie
GB
GBP
GB
GBP
Kraj:
GB
Zjednoczone Królestwo

Polityka prywatności

Watches2U rozumie, że twoja prywatność jest dla ciebie ważna i że zależy ci na tym, w jaki sposób wykorzystywane są twoje dane osobowe. Szanujemy i cenimy prywatność wszystkich naszych klientów, kontrahentów i kontaktów i zbieramy i używamy danych osobowych tylko w sposób opisany tutaj, w sposób zgodny z naszymi obowiązkami i prawami wynikającymi z prawa.

Firma: Watches2U
Adres: 39-43 Monument Hill, Belgrave House, Weybridge, KT13 8RN
Ochrona danych: Aby skontaktować się z naszym DPL, wyślij wiadomość e-mail na poniższy adres.
Adres e-mail: privacy@watches2u.com

Niniejsze informacje dotyczące prywatności wyjaśniają, w jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane osobowe: sposób ich gromadzenia, sposób przechowywania i sposób przetwarzania. Wyjaśnia również twoje prawa wynikające z przepisów dotyczących twoich danych osobowych.

Dane osobowe są określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (rozporządzenie UE 2016/679) ("GDPR") jako "wszelkie informacje dotyczące możliwej do zidentyfikowania osoby, które można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności przez odniesienie do identyfikatora".
Dane osobowe to, w prostszy sposób, wszelkie informacje o Tobie, które umożliwiają identyfikację. Dane osobowe obejmują oczywiste informacje, takie jak imię i nazwisko oraz dane kontaktowe, ale obejmują również mniej oczywiste informacje, takie jak numery identyfikacyjne, elektroniczne dane o lokalizacji i inne identyfikatory online.
Dane osobowe, których używamy, są określone w części 5 poniżej.

Zgodnie z RODO masz następujące prawa, które zawsze będziemy wspierać:

 1. Prawo do bycia informowanym o naszym gromadzeniu i wykorzystywaniu twoich danych osobowych. Niniejsza informacja na temat ochrony prywatności powinna zawierać wszystkie niezbędne informacje, ale zawsze możesz skontaktować się z nami, aby dowiedzieć się więcej lub zadać dowolne pytania, korzystając z danych w części 11.
 2. Prawo do dostępu do danych osobowych, które posiadamy o Tobie. Część 10 powie ci, jak to zrobić.
 3. Prawo do poprawienia Twoich danych osobowych, jeśli którekolwiek z posiadanych przez nas danych osobowych jest niedokładne lub niekompletne. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych w części 11, aby dowiedzieć się więcej.
 4. Prawo do bycia zapomnianym, tj. Prawo do żądania usunięcia lub usunięcia w inny sposób dowolnych danych osobowych, które posiadamy. Skontaktuj się z nami, korzystając z danych w części 11, aby dowiedzieć się więcej.
 5. Prawo do ograniczenia (tj. Zapobiegania) przetwarzania danych osobowych.
 6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec nas przy użyciu danych osobowych w określonym celu lub celach.
 7. Prawo do przenoszenia danych. Oznacza to, że jeśli podasz nam dane osobowe bezpośrednio, wykorzystujemy je za Twoją zgodą lub do wykonania umowy, a dane przetwarzane są za pomocą zautomatyzowanych środków, możesz poprosić nas o kopię tych danych osobowych do w wielu przypadkach ponownie korzystać z innej usługi lub firmy. Nie wykorzystujemy w ten sposób twoich danych osobowych.
 8. Prawa związane z automatycznym podejmowaniem decyzji i profilowaniem. Nie wykorzystujemy w ten sposób twoich danych osobowych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat naszego wykorzystania danych osobowych lub skorzystania z praw wymienionych powyżej, skontaktuj się z nami, korzystając z danych podanych w części 11.
Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przechowujemy i chronimy Twoje dane osobowe, przeczytaj naszą Politykę ochrony danych i naszą Politykę przechowywania danych .
Dalsze informacje na temat twoich praw można również uzyskać w biurze Komisarza ds. Informacji lub w lokalnym biurze porad obywatelskich (Citizens Advice Bureau).
Jeśli masz jakiekolwiek powody do skargi na nasze wykorzystanie Twoich danych osobowych, masz prawo złożyć skargę do Biura Rzecznika Informacji.

Możemy zbierać niektóre lub wszystkie z poniższych danych osobowych. Jeśli nie zezwolisz nam na zbieranie tych danych, możemy nie być w stanie spełnić naszych wymagań umownych lub prawnych.

 • Nazwa
 • Adres
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Nazwa firmy
 • Stanowisko
 • Zawód
 • Informacje o płatności
 • Adres IP i pliki cookie witryny
Aby uzyskać więcej informacji na temat gromadzenia danych, zapoznaj się z naszą Polityką ochrony danych i naszą Polityką przechowywania danych .
Aby uzyskać więcej informacji na temat plików cookie i ich wykorzystania, zapoznaj się z naszą Polityką plików cookie .

W ramach GDPR musimy zawsze mieć legalne podstawy do wykorzystywania danych osobowych. Nasza podstawa prawna to jedna lub więcej z następujących czynności:

 • Ponieważ dane są niezbędne do naszego wykonania umowy z Tobą;
 • Ponieważ wyraziłeś zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych osobowych; lub
 • Ponieważ jest to wymóg prawny.
Twoje dane osobowe mogą być wykorzystywane do jednego z następujących celów:
 • Udostępnianie i zarządzanie Twoim kontem.
 • Dostarczenie Tobie naszych usług. Twoje dane osobowe są wymagane, abyśmy mogli zawrzeć z Tobą umowę.
 • Komunikowanie się z tobą. Może to obejmować reagowanie na wiadomości e-mail lub połączenia od Ciebie.
 • Dostarczenie informacji, na które się zdecydowałeś (możesz zrezygnować z subskrypcji lub zrezygnować w dowolnym momencie, postępując zgodnie z instrukcjami u dołu każdej komunikacji).
 • Za zgodą użytkownika i / lub tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, możemy również wykorzystywać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, które mogą obejmować kontaktowanie się z tobą za pośrednictwem poczty elektronicznej z informacjami, nowościami i ofertami w naszych usługach. Nie otrzymasz żadnych nielegalnych reklam lub spamu. Zawsze będziemy pracować, aby w pełni chronić Twoje prawa i wypełniać nasze zobowiązania wynikające z przepisów RBP oraz przepisów dotyczących prywatności i komunikacji elektronicznej (dyrektywa WE) z 2003 r., A Ty zawsze będziesz mieć możliwość rezygnacji.

Nie będziemy przechowywać danych osobowych dłużej, niż jest to konieczne ze względu na powód, dla którego zostały one po raz pierwszy zebrane. Twoje dane osobowe będą zatem przechowywane przez kolejne okresy (lub, jeśli nie ma ustalonego okresu, zostaną użyte następujące czynniki w celu ustalenia, jak długo są przechowywane):

 • Jeśli zapytasz, ale nie korzystasz z naszych usług, zachowamy Twoje dane osobowe przez 3 miesiące od daty ostatniej komunikacji.
 • Jeśli skorzystasz z naszych usług, Twoje dane osobowe będą przechowywane przez 7 lat od daty ostatniej komunikacji.

Możemy przechowywać lub przekazywać niektóre lub wszystkie twoje dane osobowe w krajach, które nie są częścią Europejskiego Obszaru Gospodarczego ("EOG" obejmuje wszystkie państwa członkowskie UE oraz Norwegię, Islandię i Liechtenstein). Są one znane jako "kraje trzecie" i mogą nie mieć przepisów o ochronie danych, które są tak silne, jak w Wielkiej Brytanii i / lub EOG. Oznacza to, że podejmiemy dodatkowe kroki w celu zapewnienia, że ​​twoje dane osobowe są traktowane tak samo bezpiecznie, jak byłoby to w Wielkiej Brytanii oraz w ramach GDPR w następujący sposób:

 • Kiedy przekazujemy Twoje dane do kraju trzeciego, jest to chronione za pomocą umowy o udostępnianiu danych, w oparciu o klauzule umów modelowych zatwierdzone przez UE.

Możemy potrzebować udostępnić twoje dane osobowe następującym odbiorcom:

 • Zewnętrzny księgowy
 • Kurierzy realizujący dostawy w naszym imieniu
 • Wykonawcy pracujący w naszym imieniu
W niektórych ograniczonych okolicznościach możemy być prawnie zobowiązani do udostępniania pewnych danych osobowych, które mogą obejmować twoje, jeśli uczestniczymy w postępowaniu sądowym lub dochodzeniu zobowiązań prawnych, nakazu sądowego lub instrukcji organu rządowego

Jeśli chcesz wiedzieć, jakie dane osobowe o Tobie posiadamy, możesz poprosić nas o szczegóły tych danych osobowych oraz o ich kopię (jeśli takie dane osobowe są przechowywane). Jest to znane jako "żądanie dostępu do podmiotu".
Wszystkie prośby o dostęp do tematu powinny być sporządzane na piśmie i wysyłane na adres e-mail lub adres pocztowy podany w Części 11. Aby ułatwić Ci korzystanie z tego formularza, możesz skorzystać z Formularza żądania dostępu do tematu. Nie musisz korzystać z tego formularza, ale jest to najprostszy sposób, aby poinformować nas o wszystkim, co musimy wiedzieć, aby odpowiedzieć na Twoje zapytanie tak szybko, jak to możliwe.
Zwykle nie ma opłaty za żądanie dostępu do obiektu. Jeśli Twój wniosek jest "oczywiście bezzasadny lub nadmierny" (na przykład, jeśli złożysz powtarzające się wnioski), może zostać naliczona opłata za pokrycie kosztów administracyjnych związanych z odpowiedzią.
Odpowiemy na Twoją prośbę o dostęp w ciągu jednego miesiąca od jej otrzymania. Zazwyczaj dążymy do zapewnienia pełnej odpowiedzi, w tym kopii danych osobowych w tym czasie. Jednak w niektórych przypadkach, szczególnie w przypadku bardziej złożonych wniosków, może być potrzebny dodatkowy czas, maksymalnie do trzech miesięcy od daty otrzymania wniosku. Będziesz w pełni informowany o naszych postępach.

Aby skontaktować się z nami w sprawie jakichkolwiek informacji dotyczących danych osobowych i ochrony danych, w tym w celu złożenia wniosku o udzielenie dostępu do podmiotu, należy skorzystać z następujących danych (aby zwrócić uwagę przewodnika ochrony danych):
Firma: Watches2U
Adres: PO Box 2041, Croydon, CR90 9JW.
Ochrona danych: Aby skontaktować się z naszym DPL, wyślij wiadomość e-mail na poniższy adres.
Adres e-mail: privacy@watches2u.com

Od czasu do czasu możemy zmieniać niniejsze Informacje dotyczące prywatności. Może to być konieczne na przykład w przypadku zmiany prawa lub zmiany naszej działalności w sposób wpływający na ochronę danych osobowych.
Wszelkie zmiany zostaną udostępnione w najnowszej wersji tego dokumentu, który jest zawsze dostępny na naszej stronie internetowej.


V1.0

23.05.2018